Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

PRODUKTER
Priser anges inklusive moms. Vi tillämpar fast fraktavgift på för närvarande 89 SEK.

TILLÄMPLIGHET
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

BESTÄLLNING
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan inte heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

KORTBETALNING
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Vi använder Billmate betalssytem, vilket möjliggör betalning med Visa och MasterCard.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Där dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

DIREKTBETALNING TILL BANK
Betalning sker enkelt och säkert med Billmate. Billmate samarbetar för närvarande med Handelsbanken och Nordea när det kommer till direktbetalningar till bank.

All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

FAKTURABETALNING
När du lagt din order läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom 1-2 arbetsdagar. Majoriteten av våra ordrar skickas samma dag som de läggs i systemet. När vi sedan skickar din order bifogar vi en faktura. Notera att alla våra fakturor säljs till eFinance Nordic AB.

Villkoren för fakturan är:

Handla nu – betala först efter leverans!

När du betalar via faktura administreras detta av eFinance Nordic AB under varumärket Billmate. Detta innebär att du handlar tryggt och enkelt. Du slipper uppge dina kortuppgifter, och betalar först efter det att du mottagit dina varor Fakturan skickas via e-post.

Detta erbjuder vi dig:
• Få alltid hem varan innan du betalar
• 14 dagars betalningstid
• Du behöver aldrig lämna ut känslig information
• Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
• Tillgång till dina fakturor via Billmate online

Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/förseningsavgift samt dröjsmålsränta om 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. För att kunna beställa mot faktura måste beställaren vara ett registrerat svenskt företag eller en person över 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Kreditprövningen kan i vissa fall innebära att en kreditupplysning tas. I sådana fall kommer ni bli meddelade om detta postledes eller via e-post. Kreditupplysningen sköts via CreditSafe och är inget som belastar när man ansöker om kredit hos kreditinstitut.

eFinance Nordic AB har rätt att utföra stickprovskontroller för att säkerställa så fakturan är korrekt.
Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. eFinance behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkoll samt marknadsföring. Personnummer kan används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.
eFinance Nordic AB, organisationsnummer 556918-4129, telefonnummer 040-30 35 00.

FRAKTPRISER
Vi tillämpar fast fraktavgift på för närvarande 89 SEK. Vi skickar din leverans med DB Schenker, DHL eller Bussgods beroende på vart i Sverige du bor.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING
Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 2-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen.

Avbeställning för produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post , telefon eller fax.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL
Alla varor förblir Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL
Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING
I de fall Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) på telefon 0660-70160, via e-post info@hornells.com eller via https://www.lotusgrill.se, uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas.

Defekta produkter som returernas till Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet.

Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Skulle du på något sätt slita på produkten så att den ej kan säljas till full pris (t.ex. saknad originalkartong, använd eller liknande) så kommer ett prisavdrag att göras. Prisavdragets storlek är obegränsat upp till 100% av produktkostnaden.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta LotusGrill.se, förslagsvis via e-post på retur@hornells.com för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta LotusGrill.se för att erhålla ett RN och returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Varor som faller under kategorin livsmedel är även dessa undantagna ångerrätten.

Om en vara är transportskadad skall LotusGrill.se kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA
Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska LotusGrill.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

GARANTI
Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) kostnader för transport och administration.

TRANSPORTSKADAT GODS
Om en vara från Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, DB Schenker 036-18 32 40) dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT
Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Hörnells, John A Hörnell AB (LotusGrill.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgänglig.