Integritet och marknadsföringspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter du lämnar och som vi samlar in. Därför skyddar vi den information som du ger oss, samt följer de lagar och regler som finns för att även skydda din integritet. Det är därför viktigt för oss att du läser och förstår denna policy.

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från t.ex. webbplatser, mejl, utbildningar eller evenemang/mässor.

Personuppgiftsansvarig är:
Hörnells, John A Hörnell AB med organisationsnummer: 556100-4960.

Adress:
Nibblingsvägen 7, 891 55 Arnäsvall.

Tel: 
0660-701 60

Ändring av dataskyddspolicyn
Om vi uppdaterar eller förändrar denna policy kommer vi meddela detta på vår webbplats. Vi uppdaterade vår policy 2018-11-28.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Men vi kan kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor).

Vilken information hanterar vi?
Vi hanterar information för att kunna ingå och fullfölja vårt avtal med dig, eller för att vi ska kunna förbättra vår information och service till dig.

Information som du ger till oss
När du kontaktar oss på vår hemsida, eller via e-post, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller köper en produkt eller när du interagerar på våra sociala medier ger du oss information om dig själv och/eller ditt företag. Det kan handla om;

• Person- och kontaktinformation såsom namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll eller din arbetsplats.
• Betalningsinformation såsom fakturaadress eller referensperson

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om;

• Information om produkter och leveranser – detaljer angående de produkter du köpt.
• Historisk information – tidigare köp, deltagande på utbildningar och betalningshistorik
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning via Cookies. Vilka Cookies du väljer att tillåta styr du själv genom ditt val i Cookiebot.

Vilken av ovanstående information vi samlar in beror på situation, vi samlar inte alltid in all information.

Vad gör vi med informationen?
Vi använder dina personuppgifter enbart för att kunna genomföra våra uppdrag och förbättra våra tjänster. Här kan du se vilka uppgifter vi hanterar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på.

När du kontaktar oss via vår hemsida, e-post eller telefon hanterar vi personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer. Om du uppger andra personuppgifter i din kontakt med oss kan det innebära att vi hanterar dem också. Vi hanterar uppgifterna för att kunna utföra vårt uppdrag eller för att det ligger i vårt intresse (berättigat intresse).

När du får information från oss via nyhetsbrev hanterar vi din e-postadress och statistik för hur du öppnar och klickar i vårt brev. Vi hanterar bara dessa uppgifter om du gett oss vårt samtycke.

Kommer vi dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Men vi kan behöva dela din information med leverantörer och underleverantörer, t.ex. till vår betallösningsleverantör, för att kunna utföra vårt uppdrag. Vi kan också behöva dela din information med myndigheter om vi måste göra det enligt lag.

Att vi ”kan behöva” innebär inte att vi med automatik gör så, utan vi gör det bara när vi måste. Vi vidtar då alla rimliga åtgärder för att din information hanteras säkert även av tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan det hända att de behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES samt berätta för dig att detta sker. Vi vill att du alltid ska kunna känna dig säker på att vi hanterar dina uppgifter ansvarsfullt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in och så länge det krävs enligt olika lagar, till exempel redovisningslagen.

Dina rättigheter
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:
• Du har rätt att en gång per år, begära ett registerutdrag. Det innebär att du får ett utdrag med alla uppgifter vi har om dig.
• Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.
• Du har rätt att begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter i den mån det inte strider mot andra lagar. Du kan till exempel be oss inte använda dina uppgifter för reklamutskick.
• Du har rätten att bli raderad (glömd) om det inte strider mot andra lagar.
• Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.
• Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter och de svar du får av oss kan du klaga på vår hantering hos Datainspektionen. Vi uppskattar dock om du ger oss en chans att bättra oss om du tycker att vi gör något fel.
• Du kan invända mot direktmarknadsföring från oss.

Kontakta oss
Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info[at]hornells.com.